zondag 20 juni 2010

HDRDe HDR functie is verbeterd. De beste methode is nog steeds om gebruik te maken van minimaal 3 RAW bestanden. Afhankelijk van de camera is een RAW bestand 12, 14 of 16 bits kleurdiep. De informatie uit de foto wordt als het ware opgeteld om tot een 32 bits kleurdiep bestand te komen. (3x12=36 bit) HDR staat voor High dynamic range. Daarmee worden het aantal stappen in grijstinten tussen wit en zwart bedoeld. Oftewel de hoeveelheid details. HDR fotografie wordt gebruikt om moeilijke lichtsituaties te overbruggen met grote contrasten: tegenlicht en binnen-buiten situaties.

Vanuit Bridge: selecteer de bestanden: Extra > Photoshop > HDR > samenvoegen tot HDR Pro
Vanuit Photoshop: automatisch > samenvoegen tot HDR Pro.


Je maakt tenminste 3 foto's bij voorkeur in RAW (maar het kan ook met JPEG's maar als je dan 3 foto's hebt heb je 3x8=24 bit en dat is dus veel minder nauwkeurig). Tijdens het fotograferen maak je een zogenaamde belichtingstrap oftewel "bracketing". De sluitertijd verander je; het diafragma niet.
De belichtingstijden worden opgeslagen in de metadata (EXIF) en deze worden gebruikt om het nieuwe bestand te maken.
Je krijgt bovenstaande schema tezien waarbij EV (exposure value / lichtwaarde) aangeeft of de foto goed, over of onderbelicht is Hoe groter de stapjes en des te meer foto's hoe mooier het resultaat.


Je krijgt de volgende mogelijkheden. Het is altijd het beste om van boven naar beneden te werken: in Photoshop zijn de meeste vensters namelijk logisch opgebouwd in de volgorde waarin je moet werken.


Bovenaan meteen een aantal voorinstellingen kunt kiezen. Je kunt hier ook je eigen instellingen opslaan. Probeer ze eens uit; dan weet je meteen een beetje wat er mogelijk is.


De randgloed kijkt naar de contrasten in de foto en versterkt deze.


De gamma regelt het totale contrast: de gamma van 1.00 is standaard. naar rechts wordt zachter, naar links wordt harder.


Detail: de mate van detail: 100 is standaard naar links geeft "soft focus" effect naar rechts geeft een hoog contrast.


Het bijzondere van deze vernieuwde HDR functie is de mogelijkheid om "schimmen te verwijderen". Wat als de foto's die je p wilt laten tellen namelijk niet helemaal hetzelfde zijn: in dit geval zijn de wolken bewogen. Deze bewegende delen geven normaal gesproken een soort transparante onscherpte "schimmen". (in dit geval zie je roze vlekjes in de wolkenpartij). Als je de functie "schimmen verwijderen" echter aanvinkt dan wordt 1 van de foto's gekozen als de referentie en wordt de rest weggehaald: geen schimmen meer. Je kan de foto die als referentie dient zelf kiezen door hem te selecteren (groen lijntje om de foto is de gekozen foto).

Deze schimmenfunctie werkt op basis van veelvoorkomende pixels. Is dus bedoeld voor kleine verschuivingen.
In het voorbeeld hieronder zijn de verschuivingen expres groot waardoor te zien is dat je in dat geval transparantie krijgt; ook met de schimmenfunctie aangevinkt.


de 3 foto's.


De schimmenfunctie uit.


De schimmenfunctie aan.


Onderaan zitten 2 vensters: kleur en curve. Bij kleur kun je de levendigheid en de saturatie vernderen. Met levendigheid worden de huidstinten minder versterkt om banding te voorkomen.


Het curve venster.

Puppet warp


Met de in Photoshop nieuwe marionetfunctie kun je armen en benen verbuigen van mensen of, zoals in dit voorbeeld van een zeester. In After effects zit deze functie al een paar edities ingebouwd dus helemaal nieuw is hij niet.

Om te beginnen moet hetgeen je wilt verbuigen in een aparte laag staan:


Ik heb dus de zeester geselecteerd en in een nieuwe laag geplaatst.

Nu staat op de nieuwe laag en in de achtergrond een zeester.
Die in de achtergrond wil ik kwijt. Daarvoor gebruik ik de, ook nieuwe functie, "content aware fill".
bij bewerken> vullen> inhoud gebruiken


Eerst selecteer ik de achtergrond


Het venster bewerken> vullen>inhoud behouden


het resultaat van het opvullen met de inhoud.

Ik heb nu een zeester in een laag en een achtergrond zonder een zeester.

Nu wil ik de armen van de zeester veranderen van vorm en richting: ik kies: bewerken > marionet verdraaien


Dit werkt alleen voor een laag (dus niet op achtergrond) en alleen voor pixel gerelateerde bestanden. Met tekst kan het dus ook niet (tenzij je deze omzet naar pixels)


Deze functie heeft, net als de meeste gereedschappen een regelbalk met allerlei extra mogenlijkheden.


Ik krijg nu een net te zien.


Dit net kan ik groter en kleiner maken en bovendien "uitzetten". Het net is gemakkelijk omdat je op die manier goed kunt bepalen waar de draaipunten gemaakt moeten worden.


dichtheid van het net


Dichtheid van het net: meer punten


Dichtheid van het net: minder punten

Voor elk punt wat je maakt kun je onafhankelijk een aantal zaken regelen. Je kan regelen in hoeverre het geroteerd kan worden en je kan bepalen in hoeverre het van vorm mag veranderen. Ook de "laagvolgorde" is te regelen. Je kan tussendoor gewoon punten bij blijven zetten. Als je klaar bent worden de veranderingen berekent. Daarna kun je niet meer terug om nog even een punt te verzetten. (De oplossing hervoor staat onderaan dit artikel).


De gele stippen zijn de draaipunten: degene met de zwarte punt in het midden (de middelste hier) is degene die geselecteerd is.


Kies je modus onbuigzaam dan zal de vorm, de verhouding grotendeels behouden blijven. Bij vervormen wordt de verhouding van je voorwerp anders.


modus: onbuigzaam


modus: vervormen


Hiermee kun je bepalen of iets onbeperkt mag roteren of dat het tot een bepaalde hoek mag; erg gemakkelijk voor bijvoorbeeld kniegewrichten die, normaalgesproken, geen 360 graden kunnen draaien.


Als je voor vast en 0graden kiest dan is het punt niet te verzetten. Het is vaak aan te raden om 1 zo'n punt in te bouwen wat niet verplaatst.


Hiermee kun je bepalen of iets voor-of achterdoor verbuigt: "laagvolgorde"


De arm van de zeester die ik verbuig komt bovenop te liggen


De arm van de zeester die ik verbuig komt onderop te liggen.


Als je klaar bent moet je op enter drukken of het "v-tje" Je kan terug naar af of 1 stap terug m.b.v. ctrl/cmnd+z of helemaal terug naar het begin met de ronde pijl.


De bewegingen van mijn zeester.


Tekst is ook te vervormen; mits omgezet naar pixels.


Laageffecten, zoals een slagschaduw, werken uiteraard gewoon.

Wat ik jammer vind aan deze functie is dat het me niet lukt hiermee te animeren in Photoshop. Daardoor kan ik de zeester niet laten dansen. Maar wie weet lukt het me binnenkort; dan laat ik het weten.


Wil je achteraf nog punten veranderen dan kan dit door de laag die je wilt gebruiken om te zetten naar een smart object. Als je nu de marionet functie kiest zie je dat deze een "slim filter wordt". Daarmee kun je gewoon tussendoor punten alsnog veranderen. (Een ander werkvolgorde die ook werkt: selecteer de laag> ga naar filters > slimme filters > ga nu naar de marionetfunctie.)

zaterdag 19 juni 2010

Vergroten

Het vergroten van foto's heb ik op 3 manieren gedaan:
1. in RAW,
2. in PS
3. m.b.v. Alian skin blow up (te kopen plug-in)

Ik heb een test gedaan om erachter te komen wat het beste werkt als je een foto wilt vergroten.
Dit alles heb ik laten afdrukken op fotopapier 1:1 (De gebruikte resolutie 300DPI)

Als je gaat vergroten verlies je altijd in detail, diepte. Ga je een bestand vergroten dan moet je automatisch ook verscherpen.

Het mooiste resultaat (meeste details behouden en diepte) heb ik bereid met het steeds in stukjes vergroten van de foto. In mijn geval per cm. (Origineel was A4). Daarbij heb ik de manier van vergroten bikubisch gebruikt waarbij ik om en om smoother en sharper heb gebruikt.

Vergroten in RAW en met Alian skin blow up gaat echter veel sneller.
Bestanden nog verder vergroten (als 2x) gaat echter niet met de hierboven beschreven methode: verlies aan scherpte. In dat geval kun je met RAW nog wel goede reultaten bereiken (4x) en met Alian skin blow up tot 16x.

Ik had alles van een A4 tot een A3 vergroot. De ideale kijkafstand is dan 2x de doorsnede van het oppervlak: dat komt bij een A3 op ongeveer 90cm. (21²cmx42²cm=√....= de kijkafstand: maar ja fotografen kijken nu eenmaal het liefst naar de foto op 1cm afstand). Op de afstand van 90 cm is het verschil tussen de 3 methoden verwaarloosbaar.In Camera RAW onderin kun je de verscherping aangeven. Het verscil daarin kun je hieronder zien. (klik voor een vergroting)
Simulatie van scherpte.
Als een foto niet helemaal scherp is dan kun je hem ook scherper laten lijken door een korrel/grain toe te voegen. Ook voor mensen die eigenlijk analoog hadden willen fotograferen. Korrel toevoegen kan in alle 3 de gebruikte methode.

Plakken

Als je een selectie gemaakt hebt is het wel gemakkelijk als je precies binnen of juist buiten die selectie is kunt plakken.

1. Kopieer of knip hetgeen je wilt plaatsen
2. Maak een selectie
3. Kies bewerken > speciaal plakken
4. Kies voor plakken in of plakken buiten


de selectie


plakken in


plakken buiten

Nieuw in CS5 is "op locatie plakken"Selecteer en kopieer in de ene foto wat je wilt plakken en kies in de andere foto voor "bewerk > speciaal plakken > op lokatie plakken.


De selectie in de ene foto

speciaal plakken > op lokatie plakken: de plaats waar je hem plakt komt overeen met de plaats van de originele foto.

In dit voorbeeld hebben de beide bestanden een ander formaat.
Dit heeft gevolgen voor de resultaten van het plakken.


De selectie


de plaatsting

Conclussie: het werkt beter met bestanden die hetzelfde formaat hebben. Het gedraagd zich dan als een soort "slim plakken".